טיפי?להדברהטיפי?להרחקת יוני?/B>שירותי הדבר?/B>אודו?החבר?/B>הרחק?יוני?/B>
»  הרחק?יוני?/A>    »  סיכוני?הנגרמי?מיונים בסביבתנו    »  שיטו?הרחק?/A>    »  דרכי טיפו?/A>    »  רש?יוני?    

הרחק?יוני?/h2>

קינו?יוני?באזו?מגורינ?מהוו?מטרד רב , היונים מלכלכו?והורסו?כל דב?שעשו?מתכת. כמ?כן מביאות איתן היונים לשלש?יוני?ומחלות רבות אחרו?המסוכנות לבני אד?

החבר?מתמח?בתחו?הרחק?יוני?וציפורים בשיטות ייחודיות אש?לא כוללות פגיע?ביונ? אנ?מתמחים ?הרחק?יוני?ממגוון אתרי?- גגות וגגו?רעפי? מעקו? חלונות, מסתורי כביס?ועוד. החבר?בעלת וותק וניסיו?רב בתחו?- ומספקת שירותי הרחק?יוני?יעיל מהיר ומקצוע?

משרד?החבר?נמצאים בקריית אונו ואנו מבצעים הרחק?יוני?בקריית אונו ובכל חלקי הארץ מבאר שב?וע?חיפה כולל המרכ?והשרון.


סיכוני?הנגרמי?מיונים בסביבתנו

בציבור הרחב לא מודעים לסכנות שמביאו?איתן היונים. היונ?הי?חי?שנושאת עימה מחלו?וחיידקים המסוכנים לבני אד?- ושהייה בקרבתה מעלה את הסיכון להידבק במחלות אל?

היונים מביאות איתן לכלו?רב וריחות לא נעימים - אש?אינם רצויים לנ?לי?סביבותינ?הביתית - הלכלוך שמייצרות היונים וכמובן הלשלשת (=צואת היונים) מצטב?ונער?בערימו?שהופכו?לבית גידו?נו?לחיידקים השונים להתפתח בה?

הרעש שעושות היונים במיוחד בשעת קינו?בכ?שעות היממ?הו?מטרד רצינ? ומפריע בסביבת מגורים. מה עו?שהנטיי?של היונים לחיו?בקבוצו?גורמ?לרעש רב יותר.

מחלו?היונים מועברו?אל האדם אך משפיעו?שונה על האדם מאשר על היונים. הנפגעי?העיקריים ממחלות אל?הם ילדי?מתחת לגיל 3 ומבוגרים מע?גי?60. מחלו?עיקריו?אש?מועברו?לאדם:

 • שפעת העופות (Avian inf/venza) - סו?של שפעת שתוקפת עופו? לשפע?זו יש שנ?זנים עיקריי? זן שאינ?אלים (H9N2) וז?אלים (H5N1). בשני?האחרונות התגל?מספר הידבקויו?ומספ?קט?אפיל?של תמות?בקרב בנ?האדם באזו?דרום מזרח אסיה. בנוס?לאחרונ?התגל?מוטציו?רבות של הנגי? החשש הכבד הו?שהנגיף יעבו?איזו שהיא מוטציה שתית?לו כושר הדבק?מה?כמ?נגיף השפע?האנושי?וע"?כך יביא למגיפה כולל? עדיי?לא נמצא?תרופ?לנגי?זה. ישנם שסוברי?שהתרופ?"תמפילו" אש?נמצא?בשימוש כנגד השפע?האנושי? מפחיתה את נזקו של הנגי?אך עדיי?לא מחסל?אותו באופ?תמיד? רו?בנ?האדם שנדבקו בנגי?זה הי?במגע ישיר עם עופו?חולי? וי?הסוברי?שאפש?להעביר את הנגי?לאנשים אחרי? שפעת העופות תוקפ?ברוב המקרים בנ?אד?צעירים, ? 73% מהנדבקים הי?מתחת לגיל 20. התסמינים של שפעת העופות דומי?מאוד לתסמינ?השפע?האנושי? במחקרי?שנעש?על עכברים (יונקים כמונ?, התבר?שזני?חדשי?של שפעת העופות הפכו לקטלניים ביות?
 • דררת ?/STRONG> דלקת אש?מתחילה באזו?העיניי?וממשיכ?למערכת העיכול ואיברי?פנימיי? כמ?כן נגיף זה גורם לבני האדם לדלק?ריאו?
 • דלקת מו?נגיפית - מספר מחלו?מועברו?אל היונים מהיתוש. הנזק שנגר?לבני האדם הי?דלקת מו?יפני?/ ונצואלים / סוסי?מזרחית.
 • פארא טיפו??/STRONG> מחלה המועבר???חייד?סלמונל?הנמצ?בלשלשת / צואת היונים. גורמ?לבני האדם שלשולי?קשים עד כד?התייבשות.

שיטו?הרחק?/h2>

סו?טו?/STRONG> מציע?מספר דרכי טיפו?בבעיית היונים תו?מת?חשיבות עליונה ?

 • מהירות הטיפול
 • יעילות הטיפול - מת?פתרו?מתאי?ספציפי?למצב בשטח
 • הימנעו?מפגיעה ביונים אל?הרחק?בלבד
 • מת?שירו?מקצועי ואדי?

בנוס?ניתן לקבל ייעו?בתחו?הרחק?יוני?מצוו?עובדינ?המקצוע?ובעל ניסיון רב בהרחקת יוני?24 שעות!!!


דרכי טיפו?/h2>

ישנן טכניקו?שונו?להרחקת יוני? אש?נבדק???מומחים והוכחו כמוצלחות ויעילו?

 • דוקרני? השיט?מתבצעת כאשר ישנו מג?פיזי בי?היונ?לדוקרן. שיטה זו מונע?מהיוני?לנחו?במקומו?בה?הם לא רצויות מבלי לפגו?באסתטיקת המבנ? חשוב לציי?ששיט?הדוקרנים הינה יציר?קו הגנה על המשט?המטופל מבלי לפגו?פיזי?ביונ? הדוקרנים יונח?בכ?מקום בו היונ?עומד?ומייצר?לכלו?כגון: היקפ?גגות, פרגולו? עדני חלונות, מזגנים ומעקות. הדוקרנים עשויים מנירוסטה (אל חל? שבסיסם עשוי מסרג?פולי קרבונט שזהו חומר פלסט?המוג?משבירה ??קרני השמש.
 • סליל קפיצ? מיוע?להתקנה על גב?מרזבים, עדני חלונות, מעקו?וכ?מקום בה?נמצאות היונים. סליל זה מתרח?ותוכנן להימתח על פנ?אזורים נרחבים. צורת?הייחודית של הסלי?גורמ?לא?יציבות?ובכך מרחיקה את היונים מבלי לפצו?אותן. הסלי?מיוצ?מפלד?אל חל?המוגנת מקורוזיה. אופן התקנ?הסלי?הינה פשוט?כל שישנ?אפשרות לנתק?לצור?עבודות תחזוקה שונו? למערכת זו אי?קצוו?חדים ולכן נועד?יותר למקומו?בה?יש גישה לילדים.
 • רש? השימוש ברשת הינו אח?הדרכים היעלות בכדי למנו?כניס?יוני?או כל בע?מעוף אח? אפשר לפרו?את הרשת בכ?גודל שרוצים, ולכן פיתרון זה מתאי?למסתור?כביס?וג?לכיסוי של בנייני?רב?קומו? התקנ?הרשתות מתבצעת בד"?על יד?כבלי מתיח?היקפיי?בעוב?של 2 ??אש?מחוברי???אביזרי קיבו?לקיר. כב?הפלד?נמתח ??בורג?מתיח?והרש?מתחברת לכבל ??טבעו?מיוחדו? הרשת בעלת עמידות בפני קרני השמש ובפנ?כל תנאי אקלי?אחרי? ישנו מגוו?רח?של סוגי רשתו? לדוגמא, בבניינ?מגורים ניתן לשים רש?שקופ?אש?לא פוגע?באסתטיקת המבנ?
 • מלכודו? השימוש במלכודות יינת?לרוב במקומו?ובחללי?פתוחים בה?לא ניתן לייש?את שלוש?האפשרויו?הקודמו? מלכודו?הרשת הינן בעלו?דל?כניס?בלבד לל?פג?בחיה אש?נכנס?למלכוד???פיתיון האכל? השימוש בשיט?זו כולל?אחזק?שוטפ?של פינו?היונים לאחר לכידתם. חשוב לציי?שאסו?להדביר יוני?אל?להרחיק אותם בלבד.

סו?טו?/STRONG> מתחייב?לכ?לטיפול מהיר ויעי?בבעיית היונים, בהתאמה אישי?לתנאים במקו?מגוריכ? צר?איתנ?קש?עו?היום


רש?יוני?

רש?יוני?/STRONG>

"סו?טו? - כב?התחל?טו?!!
טלפו? 8015188 - 054 דו?? 
ofer@sofftov.co.il
דוקרני?להרחקת יוני?/FONT>  רש?יוני?/STRONG> 
New Arrival Jordan 11 Legend Blue,Cheap Jordans On Sale Official UGG? Europe Storeugg Cheap Michael Kors Outlet Handbags uk Moncler Jassen Dames,moncler Jassen Cheap Jordan Shoes For Sale, Real Air Cheap Jordans Online Cheap nike air max uk michael kors handbags sale outlet Piumini Moncler,Moncler Sito Ufficiale Italia Outlet air max 90,cheap nike air max Cheap Michael Kors Wallet Outlet online Piumini Moncler,Moncler Sito Uufficiale